KRTKOVANIE SKALICA

Pôsobíme NONSTOP  v celom západoslovenskom kraji


Gbely, Holíč, Skalica, Brodské, Dubovce, Chropov, Kátov, Kopčany, Koválovec, Letničie, Lopašov, Mokrý Háj, Oreské, Petrova Ves, Popudinské Močidľany, Prietržka, Radimov, Radošovce, Trnovec, Unín, Vrádište


VOLAJTE NONSTOP 0949 881 270

 

TV monitoring

Na zistenie stavu Vašej kanalizácie, je Vám taktiež k dispozícii naša služba TV monitoring kanalizácie. Pomocou najmodernejšej technológie na trhu akou sú špeciálne kamery zmonitorujeme vašu kanalizáciu, analyzujeme možné škody a pripravíme pre vás  záznam

TV monitoring kanalizácie je najúčinnejší spôsob ako zistiť prípadné škody na potrubí. Zistime a vyhodnotíme príčinu porúch, bez nutnosti ochromenia celej infraštruktúry budovy.

Najčastejšie príčiny využitia kamerového systému

 • Zistenie príčiny upchatia kanalizácie
 • opakované upchávanie kanalizácie
 • Monitoring súčasného stavu kanalizácie (napríklad pred rekonštrukciou podláh)
 • zápach v objekte
 • prepadnutý terén v blízkosti trasy kanalizácie
 • preberanie kanalizácie po výstavbe
 • vlhnutie stien
 • zatekanie splaškovej alebo dažďovej vody do objektu
 • kontrola kanalizácie po uskutočnenej oprave
 • zisťovanie trasy kanalizácie v súčinnosti s trasovaním zariadením
 • vyhľadanie kolien kanalizácie, revíznych šácht a ďalších prvkov na kanalizácii.
 • Zisťovanie spádu kanalizácie
 • Zistenie možných deformácií a trhlín na potrubí

Kontakt

NONSTOP - KRTKOVANIE.SK Piesocna 1389
Sastin Straze
90841
+421.0949881270

+421.0949881265
lukas.bakann@gmail.com